Idi na gornju razinu

Zatvorena savjetovanja 2019.

Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRT Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Savjetovanje je otvoreno od 29. studenog 2019. do 14. prosinca 2019. godine do 12,00 sati.

NAPOMENA: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Priloženi dokumenti:

Obrazac savjetovanja

Opći dio proračuna za 2020 godinu te projekcija za 2021 i 2022 godinu

Posebni dio proračuna za 2020 godinu te projekcija za 2021 i 2022 godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o savjetovanju

 

Strategija upravljanja imovinom Općine Gračišće za razdoblje 2019. – 2025.

Strategija

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gračišće

Nacrt

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazloženje Odluke

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke pdf

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke word

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrtu Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje na području Općine Gračišće

Nacrt

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnom redu Općine Gračišće

Odluka

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Obavijest o programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja.

Obrazac za sudjelovanje

Karta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta:

http://editor.giscloud.com/map/869080/poljoprivredno-zemljite-opina-graie

Izvješće o izvršenom javnom uvidu.

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital