Arhiva natječaja za udruge 2020. godina i stariji

Objavljeno: 31. prosinca 2020.

2020. godina

ODLUKA o poništenju javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2020. godini

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće za 2020. godinu

Izmjene i dopune godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće za 2020. godinu

Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Gračišće.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2020. godine.

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

1. Upute za prijavitelje,

2. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,

3. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,

4. Popis obveznih priloga koji se prilažu prijavi,

5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

6. Obrazac izjave o nekažnjavanju

7. Obrazac o ispunjenim obvezama

8. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja

9. Obrazac za ocjenu programa/projekta/manifestacije,

10. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije,

11. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije,

12. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije.

2019. godina

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje socijalne skrbi

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje poljoprivrede

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje kulture

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće za 2019. godinu

Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Gračišće.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2019. godine.

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

1. Upute za prijavitelje,

2. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,

3. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,

4. Popis obveznih priloga koji se prilažu prijavi,

5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

6. Obrazac izjave o nekažnjavanju

7. Obrazac o ispunjenim obvezama

8.Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja

9. Obrazac za ocjenu programa/projekta/manifestacije,

10.Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije,

11.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije,

12.Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije.

2.11. Ažurirani Indikativni kalendar natječajnog postupka

2. Ažurirani Indikativni kalendar natječajnog postupka

2018. godina

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje socijalne skrbi

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje poljoprivrede

1. Ažurirani indikativni kalendar natječajnog postupka

2. Ažurirani indikativni kalendar natječajnog postupka

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Gračišće da je 07. ožujka 2018. godine otvoren Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manfestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2018. godini, te da je isti otvoren do 06. travnja 2018. godine.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na podrućju Općine Gračišće za 2018. godinu

Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Gračišće,

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2018. godine,

Upute za prijavitelje.

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

1.Opisni obrazac prijave,

2.Obrazac proračuna,

3.Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,

4.Izjava o ispunjenim obvezama,

5.Izjava o nekažnjavanju,

6.Popis priloga koji se prilažu prijavi na javni natječaj,

7.Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog natječaja,

8.Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije,

9.Ugovor o dodjeli financijskih sredstava,

10.Opisni izvještaj programa/projekta/manifestacije,

11.Financijski izvještaj programa/projekta/manifestacije.

2017. godina

Obaviještavamo sve zainteresiranje udruge koje djeluju na području Općine Gračišće da je 5. travnja 2017. godine otvoren Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manfestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2017. godini, te da je isti otvoren do 5. svibnja 2017. godine.

Dokumentacija relevantna za javni natječaj:

1. Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na podrućju Općine Gračišće za 2017. godinu,

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Gračišće,

3. Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2017. godine,

4. Upute za prijavitelje.

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

1. Opisni obrazac prijave,

2. Obrazac proračuna,

3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,

4. Izjava o ispunjenim obvezama,

5. Izjava o nekažnjavanju,

6. Popis priloga koji se prilažu prijavi na javni natječaj,

7. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog natječaja,

8. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije,

9. Ugovor o dodjeli financijskih sredstava,

10. Opisni izvještaj programa/projekta/manifestacije,

11. Financijski izvještaj programa/projekta/manifestacije.

Odluke o osnivanju Povjerenstva:

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2017. godini,

2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje socijalne skrbi

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje poljoprivrede

2016. godina

Obaviještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Gračišće da je 1. lipnja 2016. godine otvoren Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2016. godini, te da je isti otvoren do 1. srpnja 2016. godine.

Dokumentacija relevantna za javni natječaj:

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Gračišće

2. Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2016. godini

3. Upute za prijavitelje

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

1. Opisni obrazac prijave

2. Obrazac proračuna

3. Popis obaveznih priloga

4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

5. Izjava o nekažnjavanju

6. Izjava o ispunjenim obvezama

7. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog natječaja

8. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije

9. Ogledni primjerak ugovora o dodjeli financijskih sredstava

10. Opisni izvještaj programa/projekta/manifestacije

11. Financijski izvještaj programa/projekta

Odluke o osnivanju Povjerenstava:

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2016. godini

2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital