Arhiva natječaja 2020. godina i stariji

Objavljeno: 31. prosinca 2020.

2020.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u suvlasništvu Općine Gračišće

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/studentskoj 2020./2021. godini
Obrazac 1. Prijava
Obrazac 2. Izjava

Javni natječaj za prodaju nekretnina
Odluka o poništenju
Obavijest o odabiru
Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjel Općine Gračišće

OBJAVA HZZ

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

OBAVIJEST o izmjeni vremena i mjesta provođenja javnog otvaranja ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Zapisnik komisije

Obavijest

Oglas – Viši referent za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalne poslove

Upute i obavijest za kandidate – Viši refernt za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalne poslove.

Obavijest o testiranju kandidata

Oglas za prijam u službu na neodreženo vrijeme – Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela. Natječaj je otvoren od 17. srpnja 2020. do 25. srpnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8301512.html

Upute i obavijesti za kandidate natječaja za imenovanje Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće.

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Gračišće

Natječaj za prodaju nekretnina u suvlasništvu Općine Gračišće.

Obavještavamo Vas kako je Općina Gračišće dana 27. siječnja 2020. godine otvorila Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2020. godini.

Prijave se podnose zaključno do 27. veljače 2020. godine.

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Gračišće

 

2019.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA.

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvani upravni odjel Općine Gračišće

Natječaj za stipendiranje učenka i studenata za školsku/studenstsku 2019./2020. godinu

Obrazac 1. Prijava

Obrazac 2. Izjava

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Gračišće –“Stručni suradnik za koordinaciju poslova općinskog načelnika i općinskog vijeća”

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata za školsku/studentsku 2018./ 2019. godinu.

Obrazac Prijave,Obrazac Izjave

Upute i obavijesti kandidatima – Natječaj za imenovanje: Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće – Obavijest

Obavijest za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti– imenovanje Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće

Obavijest za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti Stručni suradnik za koordinaciju poslova Općinskog načelnika i Općinskog vijeća – Obavijest

Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu – Stručni suradnik za koordinaciju poslova Općinskog načelnika i Općinskog vijeća

Natječaj za imenovanje: Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće: Stručni suradnik za koordinaciju poslova općinskog načelnika i općinskog vijeća

Obavijest o pozivu na razgovor

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Gračišće

Javni natječaj za prodaju suvlasničkih dijelova nekretnina u suvlasništvu Općine Gračišće

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Gračišće

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Oglas za prijem u službu,Upute i obavijesti kandidatima za prijem u službu

Natječaji stariji od 2019.

Natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće: Stručni suradnik za koordinaciju poslova općinskog načelnika i općinskog vijeća

Obavijest o pozivu na razgovor

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Gračišće

Javni natječaj za prodaju suvlasničkih dijelova nekretnina u suvlasništvu Općine Gračišće

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Gračišće

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Oglas za prijem u službu,Upute i obavijesti kandidatima za prijem u službu

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/studentskoj 2017./2018. godini

Zahtjev

Izjava
Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće: Stručnog suradnika za koordinaciju poslova općinskog načelnika i općinskog vijeća
– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest ( 6 ) mjeseci s punim radnim vremenom
Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu Stručnog suradnika za koordinaciju poslova Općinskog načelnik i Općinskog vijeća ( Prilog 1. i Prilog 2. )

Obavijest

Obavijest o nadmetanju za postupak: Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete

Više informacija potražite na linku elektroničkog oglasnika javne nabave.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Obavijest o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Gračišće

Obavijest A

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Gračišće

Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa 

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JOU Općine Gračišće za 2016. godinu

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/studentskoj 2016./2017. godini

OBRAZAC PRIJAVE

Otvoreni postupak javne nabave za “Rekonstrukciju i uređenje stare škole u društveni dom sa popratnim sadržajem”

POZIV ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Natječaj za prodaju nekretnina

Obavijest o imenovanju Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Natječaj za imenovanje: Pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za 2015. godinu

Upute/obavijesti kandidatima

Obavijest-Testiranje kandidata

Obavijest o imenovanju Stručnog suradnika za koordinaciju poslova općinskog načelnika i općinskog vijeća

Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu Stručnog suradnika za koordinaciju poslova općinskog načelnika i općinskog vijeća

Natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće

Upute i obavjesti kandidatima za prijam u službu Stručnog suradnika za koordinaciju poslova

Općinskog Načelnika i Općinskog Vijećaa

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za 2015. godinu

Obavijest o prijemu na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Gračišće

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće

Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za 2015. godinu

NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/studentskoj 2015./2016. godini

OBRAZAC PRIJAVE

2014.

NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/studentskoj 2014./2015. godini

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće – Natječaj traje od 22.08. – 30.08.2014. godi

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće – NATJEČAJ TRAJE OD 09.-17.07.2014. GODINE

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina – OBAVIJEST 04.12.2013.

NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/studentskoj 2013./2014. godini

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće

JAVNI POZIV dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gračišće prikupljanjem pisanih ponuda – OBAVIJEST

2013.

NATJEČAJ za voditelja/icu LAG-a – Obavijest od 01.02.2013.

OBAVIJEST ZA TESTIRANJE – STRUČNI SURADNIK – Obavijest od 16.01.2013.

OBAVIJEST ZA TESTIRANJE – REFERENT – Obavijest od 16.01.2013.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Obavijest od 02.01.2013.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA ZA KOORDINACIJU POSLOVA OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKOG VIJEĆA

Obavijest od 02.01.2013.

2011. i 2012.

Natječaj za stipendiranje 2011./2012. 

Natječaj za prijem u službu

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU

TESTIRANJE KANDIDATA – OBAVIJEST od 30.09.2011.
OGLAS za prijem u službu “REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU” – obavijest od 23.12.2011.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU – obavijest od 23.12.2011.

POZIV ZA NADMETANJE IPARD

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU – OBAVIJEST od 27.01.2012.

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE – OD 27.01.2012.

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

MINUTES FROM CLARIFICATION MEETING FOR POTENTIAL TENDERERS FOR WORKS CONTRACT ON ASPHALTING UNCLASSIFIED ROADS IN THE MUNICIPALITY OF GRAČIŠĆE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA USTUPANJE RADOVA NA POPOLOČENJU
NASELJA GRAČIŠĆE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČIŠĆE – Dokumentacija Obavijest od 07.05.2012.

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA USTUPANJE RADOVA NA POPOLOČENJU NASELJA GRAČIŠĆE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČIŠĆE – Troškovnik Obavijest od 07.05.2012.

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA USTUPANJE RADOVA NA POPOLOČENJU NASELJA GRAČIŠĆE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČIŠĆE  – NOVI TROŠKOVNIK
Obavijest od 30.05.2012.

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2012. GODINU
Obavijest od 11.07.2012.

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće
Obavijest od 11.07.2012.

OBAVIJEST o mjestu i vremenu održavanja razgovora s kandidatima za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće
Obavijest od 24.07.2012.

NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata 2012./2013. godini
Obavijest od 12.09.2012

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina – Obavijest od 20.09.2012.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće – Obavijest od 21.11.2012.

NATJEČAJ za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće – Obavijest od 28.12.2012.

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital