Idi na gornju razinu

Javna nabava 2019.

Registar ugovora za 2019. godinu

Statističko izvješće za 2019. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – javna nabava za radove na izgradnji dječjeg vrtića u Gračišću

 

Obavještavamo da javni naručitelj, Općina Gračišće, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji dječjeg vrtića u Gračišću.

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do isteka 23. rujna 2019. godine do 23:59 sati, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge elektroničkim sredstvima komunikacije isključivo putem EOJN RH.

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju o jn radova vrtića

Nacrt Dokumentacije o nabavi radova i ostala dokumentacija

Izvješće o prethodnom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izgradnju dječjeg vrtića u Gračišću

 

Odluka o V. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019.

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019.

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišče za 2019. godinu

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019. godinu

Odluka o donošenju Plana nabave za Općinu Gračišće za 2019. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga

Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019. godinu

 

07.02 2019.
Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Konzultantske usluge za izradu Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće, evidencijski broj nabave: E-MV-32/19 – jednostavna nabava

 

Zatvorena nabava E-JN-13/19

05.02.2019.
Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Restauriranje i obnova orgulja u Župnoj crkvi u Gračišću – III. Faza, evidencijski broj nabave: E-JN-13/19-jednostavna nabava

PRILOZI

  1. Ponudbeni list
  2. Troškovnik
  3. Izjava o tehničkoj sposobnosti
  4. Izjava o zaposlenima
  5. Izjava o nekažnjavanju
  6. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Gračišće ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital