Idi na gornju razinu

DVD Gračišće

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gračišće

Društvo je osnovano na dobrovoljnoj osnovi 19. rujna 2006. godine, a u cilju provedbe vatrogasne djelatnosti, te promicanja, razvitka i unapređenja zaštite od požara i vatrogastva.
Sjedište društva DVD GRAČIŠĆE je u Brljafi, Brljafi 67/b.

Temeljna zadaća Društva je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena Zakonom o vatrogastvu.
Društvo je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara.
Članovi Društva su fizičke i pravne osobe koje rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju i druge poslove kojima se ostvaruju ti ciljevi.

Društvo zastupaju predsjednik i zapovjednik Društva.
Društvo predstavljaju predsjednik, zamjenik predsjednika, zapovjednik, zamjenik zapovjednika i tajnik Društva.
Društvo može predstavljati i druga osoba po ovlaštenju predsjednika ili zapovjednika Društva.

Područje djelovanja i odgovornosti Društva je područje općine Gračišće, a utvrđeno je Planom zaštite od požara općine Gračišće, Područne vatrogasne zajednice Pazin i Vatrogasne zajednice Istarske županije.
Radi promicanja interesa zaštite od požara i vatrogastva, te ostvarivanja svojih ciljeva, Društvo surađuje sa drugim pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu.
Sukladno Zakonu o vatrogastvu, Društvo se učlanjuje u PODRUČNU VATROGASNU ZAJEDNICU PAZIN.

Ciljevi Društva:

 • unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja i odgovornosti Društva,
 • Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja/odgovornosti Društva,
 • Pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje,
 • kontinuirano pomlađivanje,
 • osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva,
 • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom, tehničkim nezgodama, prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama, pružanje pomoći u civilizacijskim i prirodnim nesrećama i katastrofama te, terorističkim i ratnim djelovanjima,…

Učlanjenje u Društvo je dobrovoljno.

Svaka fizička i prava na osoba, pod istim uvjetima utvrđenim Statutom, može postati članom Društva.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gračišće na dan 31. listopada 2016 godine ima 53 članova Društva.

Predsjednik DVD-a: 

 • Ivan Mijandrušić

Zapovjednik: 

 • Boris Bažon

Zamjenik zapovjednika: 

 • Valter Baćac

Tajnik Društva:

 • Natali Aničić

Blagajnik Društva:

 • Aleana Mijandrušić

Skupština Društva je najviše tijelo upravljanja Društvom, nju čine operativni, izvršni, pričuvni, članovi veterani, te počasni članovi iz redova matičnog Društva. Ostali članovi društva sudjeluju u radu Skupštine ali bez prava odlučivanja.

Članovi Upravnog odbora:

 • Ivan Mijandrušić – predsjednik
 • Damir Baćac
 • Boris Bažon
 • Valter Baćac
 • Natali Aničić
 • Aleana Mijandrušić
 • Danijel Milanović
 • Nenad Mijandrušić
 • Nenad Buršić
 • Dionizije Brozan
 • Alen Pužar

Članovi zapovjedništva:

 • Boris Bažon
 • Valter Baćac
 • Silvano Petrinčić
 • Alen Pužar
 • Marijan Brozan

Članovi nadzornog odbora:

 • Josip Lanča – predsjednik
 • Laura Širol
 • Ariana Švić

Spremištar: 

 • Silvano Petrinčić

Likvidator Društva:

 • Ivan Mijandrušić

 

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital