Idi na gornju razinu

Gračišće d.o.o.

2022. godinu

Godišnji financijski izvještaji Gračišće d.o.o. za 2022. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka , Bilješke)

2021. godinu

Godišnji financijski izvještaji Gračišće d.o.o. za 2021. godinu ( Gračišće doo 2021 – materijali za vijeće , ZAKLJUČAK o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja )

2019. godina

Godišnji financijski izvještaji Gračišće d.o.o. za 2019. godinu( Bilanca, Račun dobiti i gubitka , Bilješke )Bilješke

2018. godina

Godišnji financijski izvještaji Gračišće doo za 2018 godinu ( Bilanca , Račun dobiti i gubtka Bilješke , Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja , Odluka o pokriću gubitka Pregldeg prenesenog dobitka – gubitka )

Zaključak o prihvaćanju  Objava u Službenim novinama Grada Pazina ( pazin.hr/snovine/SN_21_2019.pdf )

– Upućivanje na vijeće 09.05.2019. godine te prijedlog Zaključka o prihvaćanju

2017. godina

2016. godina

Ostalo

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital