Idi na gornju razinu

Odluke 2017. godine

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 18. prosinca 2017. godine

1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje 2017. – 2022. godine

2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2018. godini

 

Akti Načelnika – prosinac 2017.

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Gračišće

Odluka o otpisu sporno nenaplativih dugovanja s osnova općinskih poreza i kamata na dan 31. prosinca 2017. godine

Pravilnik o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine Gračišće

Pravilnik o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Općine Gračišće

Pravilnik o korištenju sredstava reprezentacije

 

Akti Načelnika – listopad 2017.

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gračišće

 

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 18. listopada 2017. godine

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće

2. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće

3. Odluka o prodaji suvlasničkog udjela nekretnine (zemljišta) u suvlasništvu Općine Gračišće

4. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće

5. Odluka o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće

6. Rješenje o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće u mirovanje i verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće (Marijan Milotić/ Larisa Dremelj Vlašić)

7. Rješenje o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće u mirovanje i verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće (Bruno Balde/Zvonimir Štrucelj)

 

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 19. srpnja 2017. godine

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu

2. Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima

3. Odluka o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za razdoblje 2018.-2023.

4. I. Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2017. Godini

5. Zaključak o (ne) korištenju prava prvokupa Općine Gračišće

6. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće

7. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise

8. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za kulturu

9. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb

10. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za poljoprivredu

11. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja poduzeća Gračišće d.o.o. za 2016. godinu

 

Akti Načelnika – srpanj 2017.

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Gračišće (www.pazin.hr/snovine/SN_25_2017.pdf)

 

Akti Načelnika- ožujak 2017. godine

Odluka o dodjeli uskrsnice i pince umirovljenicima s područja Općine Gračišće

 

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće- 15. ožujka 2017. godine

1. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2016. godinu

2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2017. godinu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Gračišće

4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

5. Zaključak-Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

6. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće

7. Odluka o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula

8. Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu “Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga”

9. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 8430/3 k.o. Gračišće

10. Zaključak-dodjela javnih priznanja Općine Gračišće za 2017. godinu

11. Odluka o izdavanju suglasnosti za izgradnju Novog Dječjeg vrtića u Gračišću

12. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća Načelnika za 2016. godinu.

 

Akti Načelnika- siječanj 2017. godine

1. Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Gračišće

2. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Gračišće

3. Rješenje o imenovanju Povjerenika civilne zaštite Općine Gračišće i njihovih zamjenika

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital