Idi na gornju razinu

Odluke 2022. godine

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 15.12.2022.

 1. Prve I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2022. godinu,
 2. Prve I. Izmjene Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2022. godinu,
 3. Prve I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
 4. Prve I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
 5. Prve I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2022. godinu,
 6. Proračun Općine Gračišće za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2024. – 2025.,
 7. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2023. godinu,
 8. Program javnih potreba za Općinu Gračišće za 2023. godinu,
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu,
 10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, sa projekcijama za 2024 i 2025. godinu
 11. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće za 2023. godinu,
 12. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2023. godinu,
 13. Odluka o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2021. godinu,
 14. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2023. godini,
 15. Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće,
 16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama,
 17. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće za 2023. godinu,
 18. Odluka o usvajanju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2023. godinu,

Jedinstveni upravni odjel - svibanj 2022.

Ispravak Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gračišće

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital